Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Beleidsplan - Doelstelling

Artikelindex

 Doelstelling

PlusBus de Lauwers verzorgt een zeer gevarieerd programma met (dag)trips naar diverse bestemming in Nederland en Duitsland. De Stichting richt zich op 55+ ers uit de regio Noord Friesland en Noord-West Groningen. De Stichting heeft daarbij geen winstoogmerk. Vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in.

In de statuten van Stichting PlusBus de Lauwers  staat over onze dienstverlening:

  • onze doelgroep bestaat uit mobiele en minder mobiele ouderen van 55+ uit de regio;
  • we bieden mogelijkheid om met of zonder begeleiding zelfstandig te winkelen;
  • we maken trips naar diverse bestemmingen in Nederland en daarbuiten;
  • we halen mensen op van huis en brengen ze ook weer thuis
  • ons doel is voorkomen dat mensen in isolement raken en hen daaruit te halen als dat wel het geval is;
  • we laten de regie bij onze klanten; we betuttelen niet;
  • we bezorgen onze klanten een fijne dag en de mogelijkheid om sociale contacten aan te halen en te versterken;
  • we zijn er ook voor mensen met een beperking.