Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Beleidsplan - Achtergrond

Artikelindex

 De regio waarin Stichting PlusBus actief is, kent in verhouding meer ouderen dan het verstedelijkt gebied. Er is sprake van bevolkingsafname en ontgroening. Dat geeft druk op bestaande voorzieningen. Het aantal traditionele grootgebruikers van het openbaar vervoer (schoolgaande jeugd) neemt af en dat zet druk op het voortbestaan van de voorzieningen.

Met het ouder worden neemt het risico op inactiviteit en vereenzaming toe. Ouderen blijven lang zelfstandig wonen in kernen die niet of mondjesmaat door openbaar vervoer zijn ontsloten. De behoefte aan sociale omgang met leeftijdsgenoten neemt toe, maar mogelijkheden daarvoor nemen af. Dat geldt zeker voor inwoners op leeftijd die niet (meer) over een eigen vervoermiddel beschikken.

De regio telt verhoudingsgewijs ook veel mensen met een smalle beurs: AOW aangevuld met een pensioentje. Om de diensten van de PlusBus voor een brede doelgroep bereikbaar te maken, moet de prijs acceptabel zijn.