Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Beleidsplan - Gebied

Artikelindex

 De doelgroep van Stichting PlusBus woont in een uitgestrekte regio. Dat voedingsgebied genereert voldoende aanbod voor de inzet van twee bussen. In de regio is  geen vergelijkbaar initiatief.
Door de relatief lage bevolkingsdichtheid in het gebied moeten er veel buskilometers worden gereden om klanten op te halen. Ook ligt de bestemming van de dagtrip meestal niet naast de deur. Het grote aantal kilometers kan niet volledig doorberekent worden in de prijs van de dagtrip. Dan worden de trips onbetaalbaar voor klanten met een smalle beurs. Met hulp van sponsoren wordt het gat tussen kosten en de inkomsten uit de dagtrips gedicht.