Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Beleidsplan - Onze inzet

Artikelindex

 Vanaf het begin heeft Stichting PlusBus niets te klagen over de inzet van vrijwilligers. Met groot enthousiasme stellen .. mensen zich met regelmaat beschikbaar. Tijdens een trip is naast de chauffeur altijd een begeleider aanwezig in de bus die de klanten bij de deur ophaalt en in de bus installeert. Die keus heeft het bestuur uit veiligheidsoverwegingen gemaakt. Voor Chauffeurs en begeleiders hebben elk hun eigen takenlijst waardoor iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt.

Naast chauffeurs en begeleiders zijn er mensen van het belteam, samenstellers en coördinatoren van het programmaboekje  en websitebeheer. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

Het bestuur bestaat uit vijf leden namelijk:

  • Margreet Jonker voorzitter
  • Paulina Fransooijs secretaris
  • Tiny Zuidersma penningmeester
  • Ale Zijlstra lid
  • Ids Attema lid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk.

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen voor een bestuursvergadering ter voorbereiding op de vergadering met vrijwilligers waarin we de ritten verdelen en zaken ten aanzien van de PlusBus bespreken. De vergadering wordt veelal bij bestuursleden thuis gehouden.

Bestuursleden en vrijwilligers krijgen een keer per jaar een attentie in de vorm van een kerstgeschenk. Ook wordt jaarlijks een feestelijke vrijwilligersbijeenkomst gehouden met een hapje en drankje.