Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Beleidsplan - Actiepunten voor de komende jaren

Artikelindex

 Acties op de korte termijn:

 • de stilstand als gevolg van Covid 19 overleven
 • vrijwilligers enthousiast houden

Acties op langere termijn:

  • financiën blijvend op orde
  • sparen voor vervanging van bussen
  • aantal sponsoren uitbreiden
  • draaiboek fondswerving maken
  • fondsen aanschrijven

Doorlopende acties:

  • vrijwilligers werven en enthousiast maken voor de PlusBus
  • bekendheid geven aan werk van de PlusBus via sociale media, website, publicaties en tijdens bijeenkomsten van bijvoorbeeld Plaatselijk Belang. Dat laatste gebeurt op uitnodiging.