Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Beleidsplan - Financiën

Artikelindex

 Jaarrekening 2019

Inkomsten

Uitgaven

       

In kas 01-01-2019

€ 13374

   
       

Sponsorgeld

€ 7274

Nieuwe bus

€ 26630

Opbrengst ritten

€ 48635

Parkeren

€ 82

Pasjes/donateurs

€ 275

brandstof

€ 7353

Advertentieopbrengst

€ 2709

Telefoon / internet

€ 1117

Statiegeld

€ 1718

Onderhoud bus

€ 5938

BTW

€10141

Onkosten vrijwilligers

€ 7320

   

Lease bus NOF

€ 5489

   

reclame

€ 2685

   

Bushuur km vergoeding

€ 1871

   

Vergaderkosten

€ 1644

   

Entreekosten en diner klanten

€ 15371

   

Stortingen kruisposten

€ 0,00

   

Attenties / bloemen etc

€ 95

   

Bankkosten

€ 125

       
   

banksaldo 1-1-2020

€ 8406

Totaal

84126

Totaal

€ 84126

       

Kosten overzicht voor aanschaf nieuwe bus eind 2023

Aanschaf nieuwe bus. (1e scenario eigen bijdrage € 25.000)

Netto te betalen aan het Ouderenfonds: € 50.000,--

Eigen bijdrage € 25.000,--

Lening Nationaal Ouderen Fonds € 25.000,--

Leasekosten per maand inclusief verzekering en administratie € 675,--

Gevolg: Prijs per kilometer voor gebruiker Stijgt met minimaal € 0,10 per km

Aanschaf nieuwe bus scenario 2 eigen bijdrage € 45.000

Netto te betalen aan het Ouderenfonds: € 50.000,--

Eigen bijdrage € 45.000,--

Lening Nationaal Ouderen Fonds € 5.000,--

Leasekosten per maand inclusief verzekering en administratie € 350,--

Gevolg: Prijs per kilometer voor gebruiker Daalt met ongeveer € 0.08 - €0.10 per

kilometer

Ons streven is een zo hoog mogelijke eigen bijdrage om de kosten voor de gebruiker laag

te houden.

Door de aanschaf van een nieuwe bus en het verlagen van de ritprijzen vangen we twee

vliegen in een klap. Het reiscomfort voor de gasten wordt veel beter en het aanbod (door

een lagere prijs) aantrekkelijker.