Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Bestuur

Bestuur

Samenstelling:

Margreet Jonker (voorzitter)

Tiny Zuidersma (penningmeester)

Paulina Fransooijs (secretaris)

Ale Zijlstra (algemeen bestuurslid)

Ids Attema (algemeen bestuurslid)