Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Heiligerlee

Heiligerlee is nauw verbonden met de bekende
veldslag die hier plaatsvond in 1568 en als het
begin van de tachtigjarige oorlog wordt be-
schouwd. Daarnaast was het de thuisbasis van
een van de bekendste klokkengieters van Eu-
ropa. In Heiligerlee bevinden zich twee musea
die deze beide verhalen levend houden. Mu-
seum Slag bij Heiligerlee en het klokkengieterij
museum.
Het klokkengieterij museum geeft een beeld
van de wereld van de klokken, carillons en
torenuurwerken.
Museum slag bij Heiligerlee biedt ons de ont-
dekking naar de (on)waarheden van de slag
bij Heiligerlee. Met behulp van een film en een
wandvullende presentatie wordt de bezoeker
uitgedaagd zelf op zoek te gaan naar de bete-
kenis van de Slag.
Entree: 8.00 euro voor beide musea
Wanneer: dinsdag 9 april
Vertrek: 9.00 uur
Ritprijs: 28 euro