Er Op Uit!

De Lauwers e.o.

Stichting PlusBus

Zonnetrein Schoorl

De voormalige gemeente Schoorl (nu gemeen-
te Bergen) is gelegen aan het prachtige duin-
gebied van Staatsbosbeheer Noord-Kennemer-
land. Het breedste duingebied van Nederland.

Een gebied dat beschermd is tegen gemotori-
seerd, lawaaierig, stank en CO2 uitstotend ver-
keer. Daarmee is dit duingebied voor een groot

deel ontoegankelijk voor mensen, die afhanke-
lijk zijn van gemotoriseerde vervoersmiddelen.

De Zonnetrein Schoorl biedt de mogelijkheid
om het duingebied te bezoeken. De Zonnetrein
wordt voortbewogen door een elektro trekker,
die voor een deel zijn voeding krijgt van op het
dak gemonteerde zonnecollectoren.
De trein bestaat uit een trekker en twee wagons
met zitplaatsen voor in totaal 30 personen!
Op de heenreis gaan we ergens koffie drinken
en op de terugreis ergens eten.
Entree: 11,00 euro. Tijdig reserveren!
Wanneer: woensdag 24 juli om 13.00 uur.
Rit duurt ca. 1,5 uur
Vertrektijd: 9.00 uur
Ritprijs: 38 euro